DESIGNED BY joomla2you

Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie realizuje Projekt AKTYWNY SENIOR W POGODNEJ JESIENI ŻYCIA współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej IX, Rozwój Lokalny. Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Całkowity koszt Projektu wynosi 369 379,00 zł,  dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wynosi 350 719,00 zł co stanowi 94,95 % całości kosztów projektu.

Projekt Aktywny Senior w Pogodnej Jesieni Życia trwa

W dzisiejszych czasach seniorzy mimo, że najczęściej są na emeryturze i nie pracują, to jednak spędzają aktywnie czas. Prowadzą aktywne życie i nie poprzestają na siedzeniu w domu, oglądaniu telewizji czy rozwiązywaniu krzyżówek. Dzięki realizacji projektu Aktywny Senior w Pogodnej Jesieni Życia seniorzy z terenu Wysokiego Mazowieckiego mają doskonałe warunki dla rozwoju swoich pasji, zainteresowań czy zdolności manualnych.

Korzystają z przygotowanych specjalnie dla Nich ofert edukacyjno-kulturalnych.Udział seniorów w zajęciach, jest nie tylko przyjemny, ale i pożyteczny. Dzięki różnorodnym warsztatom, formom aktywizacji seniorzy mogą zachować sprawność intelektualną i ruchową. Zajęcia na basenie, sportowo-ruchowe, warsztaty florystyczne, rękodzielnicze, kulinarne, kosmetyczne, poradnictwo rodzinne, spotkania z prawnikiem, cukiernikiem, to tylko część jaką nasi seniorzy mają już za sobą. W następnych tygodniach seniorów czekają nowe spotkania, warsztaty, zajęcia.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU 01.09.2021r. - 31.08.2022r.

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com