Biblioteka

Dział pedagogiczny poleca ... książkę miesiąca

Książka miesiąca – wrzesień 2020 r.

Siła charakteru: o sensie i wartości długiego życia

James Hillman, Warszawa 2017

          W książce „Siła charakteru” autor omawia trzy etapy starzenia się człowieka – trwanie, czyli pogłębienie istnienia, jakie następuje wraz z wieloma przeżytymi latami; odchodzenie czyli przygotowywanie się do odejścia oraz pozostawianie za sobą i jednocześnie po sobie czyli wyjątkowa spuścizna, jaką przekazujemy tym, którzy przychodzą po nas. Zapoznajemy się także ze znaczeniem oraz często ukrytymi zaletami następujących w nas fizycznych i emocjonalnych zmian, takimi jak osłabienie i utrata pamięci, zaburzenia dawnego rytmu snu i czuwania, czy tajemnicze rozbudzanie się i intensyfikowanie wyobraźni erotycznej.

 

         James Hillman ukazał rolę i znaczenie, jaką w duchowym i emocjonalnym życiu odgrywa charakter i osobowość. Swoją analizę ludzkiego charakteru uzupełnił o głębokie i  odkrywcze refleksje odnoszące się do drugiej połowy życia człowieka. Prezentuje i objaśnia archetypy i mity, które rządzą procesem urealniania się i utwierdzania naszego „ja” w końcowych latach naszego życia.

         „Siła charakteru” to książka, która potwierdzając wartość długiego życia może zmienić nastawienie do jego przeżywania każdego, kto ją przeczyta.

        

Źródło: www.laurum.pl