DESIGNED BY joomla2you

Biblioteka

Realizujemy projekt

,,Nasi Lokalni Bohaterowie” – oczami młodzieży

             Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem rozpoczął nabór do projektu w ramach Programu Równać Szanse Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

Uczestnikami projektu będzie 15-osobowa grupa młodzieży w wieku 13-19 lat z Wysokiego Mazowieckiego i okolic.

Działania ujęte w projekcie umożliwią młodym ludziom zdobycie różnych umiejętności społecznych. Osią projektu jest pamięć o lokalnych bohaterach. Młodzież dotrze do wiedzy o ważnych dla swojego środowiska postaciach i upamiętni je we wspólnie wykonanym wirtualnym albumie. Projekt zakłada zorganizowanie warsztatów historycznych i konsultacji. Będą warsztaty fotograficzno-graficzne, podczas których młodzież nauczy się wykonywania zdjęć aparatem cyfrowym i projektowania materiałów graficznych. Odbędą się też spotkania młodzieży w Miejskim Ośrodku Kultury i w plenerze. Zorganizujemy spotkanie z Grupą Rekonstrukcji Historycznej im. Brygady Kawalerii ,,Plis" i zwiedzanie Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.

Podsumowaniem działań będzie „Święto projektu”- młodzież zaprezentuje wspólnie wykonany wirtualny album ,,Nasi Lokalni Bohaterowie", wręczy jego wersję papierową 3 instytucjom. Wirtualny album zostanie umieszczony na stronie internetowej MOK oraz szkoły, w której uczy się młodzież. 

Uczestnicy będą kształcić umiejętności komunikacyjne, organizacyjne, współpracę z innymi ludźmi, instytucjami a także rozwijać się w pracy zespołowej. Dzięki licznym uczestnikom projektu młodzież nawiąże nowe kontakty, co przełoży się na umiejętność pozyskiwania wsparcia społecznego. Formuła zająć stworzy młodym warunki do rozwoju osobowości, analizowania swoich mocnych i słabych stron, samorealizacji.

Czas trwania projektu: luty – lipiec 2021 r.

Zapisy: Miejska Biblioteka Publiczna w Wysokiem Mazowieckiem, tel. 86 2752343.

Projekt ,,Nasi Lokalni Bohaterowie” – oczami młodzieży prowadzony jest w ramach Programu Równać Szanse Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

Załączniki:
Pobierz plik (PLAKAT Równać Sazanse.jpg)Plakat projektu Równać Szanse[nasi lokalni bohaterowie]1942 kB

Zrealizowane w ramach programu
Pracownie Orange

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com