DESIGNED BY joomla2you

Biblioteka

Nowości w księgozbiorze regionalnym

  

Miejska Biblioteka Publiczna w Wysokiem Mazowieckiem

w styczniu 2021 r. do swoich zbiorów pozyskała kolejne wydawnictwa.

 

 

 

 

       

 Monografia „Więziennictwo guberni łomżyńskiej (1866-1915)” autorstwa Janusza Gwardiaka oparta jest na obszernym materiale źródłowym i należy do nielicznych prac w polskiej historiografii, których przedmiotem badań jest więziennictwo Królestwa Polskiego w okresie po powstaniu styczniowym 1863 r. Wyjątkowość przyjętej cezury czasowej polega na badaniu więziennictwa guberni łomżyńskiej w okresie, kiedy Królestwo Polskie utraciło swoją ograniczoną autonomię, a więzienia były elementem rozbudowanego carskiego systemu represyjnego.

 

 

 

          

 

 

„Księga pamięci gminy żydowskiej w Łomży” jest źródłem historycznym przedstawiającym subiektywną historię społeczności żydowskiej w Łomży od czasu jej przybycia do miasta, aż po trudne czasy II wojny światowej. Książka zawiera w swojej treści setki nieznanych faktów, biogramów żydowskich mieszkańców Łomży oraz dziesiątki zdjęć. Jest dokładnym tłumaczeniem hebrajskiego oryginału wydanego staraniem Jom-Tow Lewińskiego w 1952 r. Jej opublikowanie kończy okres ponad 10 lat pracy nad tłumaczeniem oraz redakcją tego wielkiego dzieła, przedstawiającego ważną część historii społeczności miejskiej Łomży.

 

 

 

 

Źródło: http://ltn2.nazwa.pl/wp/

Zrealizowane w ramach programu
Pracownie Orange

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com