Biblioteka

Pierwsze spotkanie w ramach projektu „Nasi Lokalni Bohaterowie” - oczami młodzieży

W zeszłym tygodniu odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Projektu „Nasi Lokalni Bohaterowie” – oczmi młodzieży z Programu RÓWNAĆ SZANSE Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

15-osobowa grupa młodych ludzi spotkała się online z koordynatorem z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wysokiem Mazowieckiem. Uczestnicy poznali cele programu i projektu, a także uzgodnili działania projektowe na okres 6 miesięcy. Młodzież miała możliwość przedstawienia się i zaprezentowania w nowej grupie. Wszyscy wyrazili zadowolenie z tego, że zapisali się do projektu dotyczącego lokalnej historii.

Następnie odbył się podział na 3 grupy zadaniowe: organizacyjną, publicystyczną i kronikarską, gdzie każdy sam przypisał się do odpowiedniego zespołu. Uzgodniono terminy kolejnych spotkań, tym razem „na żywo” w małych grupach w Miejskim Ośrodku Kultury z zachowaniem reżimu sanitarnego. Rozstaliśmy się w poczuciu radości z udziału w rozpoczętym nietuzinkowym działaniu, ktore może stać się dla wszystnich niesamowitą przygodą.