Biblioteka

Kolejne spotkania w ramach projektu „Nasi Lokalni Bohaterowie” – oczami młodzieży

12 lutego w Miejska Biblioteka Publiczna w Wysokiem Mazowieckiem zorganizowała, z zachowaniem reżimu sanitarnego, spotkania trzech grup młodzieży w ramach Projektu „Nasi Lokalni Bohaterowie” – oczami młodzieży z Programu RÓWNAĆ SZANSE Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 

 

 

Tym razem były to spotkania „na żywo” w kawiarni Miejskiego Ośrodka Kultury. Rozpoczęła je pani Anna Kamińska dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, kierując do uczestników projektu ciepłe słowa zapewniające o życzliwości i współpracy. Młodzież wyraziła zadowolenie z możliwości spotkania się w grupach, ponieważ wszyscy mogli się bliżej poznać. Młodzi ludzie ustalili zasady pracy w grupie. Opracowali też mapę swojego środowiska pod kątem potencjału, z którego mogą skorzystać podczas realizacji projektu. Uzgodniono wykonanie zakupów projektowych. Przygotowano kolejne spotkanie – warsztaty historyczne, które odbędą się w najbliższy piątek 19 lutego br.