DESIGNED BY joomla2you

Biblioteka

Nowości w księgozbiorze regionalnym - sierpień 2021

 

"1 Pułk Ułanów Krechowieckich im. płk. Bolesława Mościckiego" Jarosława Szlaszyńskiego to monografia jednego z najsławniejszych i najstarszych pułków kawalerii polskiej, który swoją nazwą i barwami sięgał początku XVIII w. Autor obszernie opisuje jego tradycje w okresie przedrozbiorowym, utworzenie w 1915 r., udział w walkach w ramach Legionu Puławskiego, reaktywowanie w listopadzie 1918 r. w Wojsku Polskim, udział w walkach o niepodległość i wojnie polsko-bolszewickiej, służbę pokojową w latach 1921–1939 w garnizonie Augustów, mobilizację i udział w kampanii wrześniowej 1939 r, oraz odtworzenie pułku i udział w walkach Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.      

            Oddział był silnie związany z naszym regionem, bowiem szkolono w nim poborowych z powiatów suwalskiego, grodzieńskiego i białostockiego. We wrześniu 1939 r. jednostka walczyła w Samodzielnej Grupie Operacyjnej "Narew", a jej szlak bojowy przebiegał przez nasz region i zakończył się dopiero w październiku 1939 r. pod Kockiem.

Ponadto w lipcu 1917 r. dowódcą pułku został płk Bolesław Mościcki - wielki patriota, budowniczy idei polskości i polskiego honoru, który urodził się w Wysokiem Mazowieckiem, zaś pochodził ze wsi Gołasze Mościckie.

„Dowódcy 1 Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. Bolesława Mościckiego” Jarosława Szlaszyńskiego to publikacja, w której przedstawiono poczet dowódców najsławniejszego pułku polskiej kawalerii zestawiony w kolejności pełnienia funkcji. W swojej 30-letniej historii pułk organizowało i dowodziło nim 18 oficerów – wybitnych ludzi i strategów, którzy należeli do najściślejszej elity kawalerii Wojska Polskiego. To właśnie od ich wykształcenia, wiedzy i kwalifikacji, umiejętności oraz talentów zależało najpierw zorganizowanie i wyszkolenie pułku, a następnie sprawne nim dowodzenie, powodzenie podejmowanych działań oraz sukcesy bojowe.

 

 

Źródło: https://muzeum.suwalki.pl

 

Zrealizowane w ramach programu
Pracownie Orange

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com