Biblioteka

Nowość w księgozbiorze regionalnym - „Wysokie Mazowieckie i jego mieszkańcy (1939-2020)”

             Księgozbiór regionalny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wysokiem Mazowieckiem wzbogacił się o kolejną publikację – „Wysokie Mazowieckie i jego mieszkańcy (1939-2020)” autorstwa Krzysztofa Sychowicza. Książka została przekazana w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Miasta Wysokie Mazowieckie na ręce Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Anny Kamińskiej przez Adama Bucińskiego – Wiceprzewodniczączego Rady Miasta i Karola Głębockiego – nauczyciela Centrum Kształcenia Zawodowego.
             Praca powstała w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla działania lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie".
             Zapraszamy do wypożyczeń.