Biblioteka

KONFERENCJA BIBLIOTEKARZY BIBLIOTEK POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

            Miejska Biblioteka Publiczna w Wysokiem Mazowieckiem, pełniąca funkcję biblioteki powiatowej, zorganizowała dnia 15 kwietnia br. konferencję pt. „Biblioteki powiatu wysokomazowieckiego”. Uczestniczyły w niej bibliotekarki bibliotek publicznych i biblioteki fachowej oraz nauczyciele-bibliotekarze bibliotek szkolnych z terenu miasta i powiatu.

             Prelegentki w formie prezentacji multimedialnej przedstawiły swoje biblioteki oraz omówiły specyfikę pracy w tych placówkach. Dzięki temu bibliotekarki miały możliwość wymiany swoich zawodowych doświadczeń, bliżej poznały charakter pracy w poszczególnych bibliotekach: publicznych, szkolnych oraz bibliotece fachowej. Podczas konferencji zaprezentowane zostały: 

           E. Decewicz