Biblioteka

Nowości wydawnicze w księgozbiorze regionalnym

Miejska Biblioteka Publiczna w Wysokiem Mazowieckiem

(Czytelnia Książki i Prasy, Wypożyczalnia dla dorosłych)

zaprasza do zapoznania się z nowościami wydawniczymi

w księgozbiorze regionalnym.

 

 

Gmina Nowe Piekuty z okazji 70-tej rocznicy zbrodni niemieckich na ziemiach polskich wydała publikację

pt. „Pamięć niezasypana w popiołach”.

W książce opisano tragiczne wydarzenia z 1943 r. z terenu wsi Krasowo Częstki (258 ofiar) oraz z 1944 r. z terenu Jabłoni Dobek (93 ofiary) i Skłodów Borowych (21 ofiar).

Publikacja opiera się na autentycznych wspomnieniach i opowieściach świadków.

Autorkami są mieszkanki Gminy Nowe Piekuty – Marzena Olędzka, Katarzyna Mantur i Dorota Niemyjska.

 

 

  

  

 

 

 

 „Słownik historyczny miejscowości i postaci z terenu Gminy Nowe Piekuty”.

Autor – Zbigniew Romaniuk, opisując poszczególne miejscowości skupił się na ukazaniu procesu osadnictwa i przemian historycznych. Istotną część publikacji stanowią również informacje o ciekawszych zdarzeniach i postaciach urodzonych na tym terenie lub z nim związanych.

    

 

 

 „Miasta województwa podlaskiego”

książka autorstwa prof. dr. hab. Adama Czesława Dobrońskiego, wybitnego historyka, autora wielu monografii i opracowań, znawcy Podlasia oraz Mazowsza.

Publikacja ta jest niezwykle cennym źródłem informacji, stanowi pierwszy od około 50 lat zwięzły przegląd przeszłości miast województwa podlaskiego.

Książka zawiera 40 monografii miejscowości, gdzie wyodrębnione zostały najistotniejsze procesy historyczne oraz momenty dziejowe.

 

 

 

 

  Książka „Zagłada dworów w województwie białostockim po roku 1939” została wydana przez Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Białymstoku.

Ukazane są w niej represje jakim poddawano polskich obywateli w latach 1939-1989. W publikacji autorzy skupili się na tragicznych losach przedstawicieli ziemiaństwa niszczonych przez okupanta sowieckiego i niemieckiego w trakcie II wojny światowej. Działaniom tym towarzyszyła bezprawna akcja grabieży majątków.

Wydawnictwo pod redakcją Ewy Rogalewskiej i Łukasza Lubicz-Łapińskiego.

  

 

Publikacja „Ród Kalinowskich herbu Ślepowron w XVII wieku” ukazuje losy szlachty na przykładzie jednego z rodów drobnoszlacheckich Podlasia.

Autorem jest Emil Kalinowski – absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Wysokiem Mazowieckiem, a obecnie doktorant Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, pochodzący ze wsi Kalinowo-Solki, który w 17. pokoleniu jest potomkiem opisywanego w książce Trojana z Kalinowa.

 

 

Wszystkich zainteresowanych historią i kulturą regionu zapraszamy do korzystania z naszych zbiorów.

(W artykule posłużono się informacjami pochodzącymi z wyżej wymienionych tytułów.)