DESIGNED BY joomla2you

Biblioteka

Zapraszamy na lekcje biblioteczne

W ramach popularyzacji czytelnictwa Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na lekcje biblioteczne dla zorganizowanych grup dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych.

Edukacja czytelnicza prowadzona w formie lekcji to najlepsze źródło informacji o funkcjonowaniu, zbiorach i ofercie biblioteki. Celem tych zajęć jest zapoznanie młodego czytelnika z biblioteką oraz podkreślenie roli książki w życiu każdego człowieka.

Nauczycieli zainteresowanych ofertą lekcji bibliotecznych prosimy o kontakt z kierownikiem biblioteki p. Dorotą Mokrzewską w celu ustalenia terminu zajęć. Tel. 86 275 23 34.

Zrealizowane w ramach programu
Pracownie Orange

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com