Biblioteka

„TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ” Z 1981 ROKU W ZBIORACH NASZEJ BIBLIOTEKI

Miejska Biblioteka Publiczna posiada w swoich zbiorach 30 archiwalnych egzemplarzy „Tygodnika Solidarność” z 1981 roku.

Tygodnik Solidarność - tygodnik polityczno-gospodarczo-społeczny - jedno z pierwszych niezależnych czasopism wydawanych w okresie PRL. Pierwszy numer ukazał się z datą 3 kwietnia 1981. Do 13 grudnia 1981 r. wyszło 37 numerów pisma. Redaktorem naczelnym był Tadeusz Mazowiecki.

Na łamach Tygodnika drukowała cała plejada ówczesnych autorytetów i najlepszych dziennikarzy, m.in. Stefan Kisielewski, Tomasz Strzembosz, Bohdan Cywiński, Kazimierz Dziewanowski, Waldemar Kuczyński, Wanda Falkowska, Krzysztof Wyszkowski, Zbigniew Romaszewski. W Tygodniku ukazywały się artykuły odkłamujące historię XX wieku, odbywały się dyskusje redakcyjne z udziałem wybitnych ekspertów na najważniejsze tematy.

Zainteresowanych czytelników zapraszamy do korzystania z egzemplarzy na miejscu w „Czytelni książki i prasy”.