Biblioteka

Dział Pedagogiczny poleca... książkę miesiąca

KSIĄŻKA MIESIĄCA – styczeń 2016


Społeczne role dziadków w procesie socjalizacji wnuków

A. Przygoda, Toruń 2015

Rodzina jest grupą społeczną, która tworzy wewnętrzne warunki dla wspólnego życia, rozwoju, socjalizacji i edukacji jej członków, oraz przygotowuje młode pokolenie do współdziałania w zewnątrzrodzinnych grupach społecznych.

 

Obecnie rodzina traci swoje wpływy głównie na rzecz mediów i grupy rówieśniczej. W Polsce w ostatnich latach w wyniku emigracji zarobkowej pojawiło się negatywne zjawisko eurosieroctwa - dzieci wychowywanych przez jednego z rodziców. W takich niesprzyjających warunkach funkcjonują młodzi i seniorzy. Zarówno czas młodości, jak i starości to momenty kryzysów. Młode pokolenie kształtuje swoją tożsamość, a starsi koncentrują się na trosce o rodzinę.

Przedstawione przez autorkę analizy stanowią diagnozę, która opisuje rolę i znaczenie najstarszego pokolenia w procesie socjalizacji wnuków, oraz strategię systemowego zwiększania współpracy pokoleń. Autorka prezentuje wybrane koncepcje starzenia się, potrzeby seniorów oraz rodzaje podejmowanych przez nich aktywności i pełnione role.


 Źródło: http://www.marszalek.com.pl