DESIGNED BY joomla2you

Biblioteka

Nowości Działu Pedagogicznego - I kwartał 2016 r.

Nowości Działu Pedagogicznego

Miejskiej Biblioteki Publicznej

w Wysokiem Mazowieckiem

I kwartał 2016 r.

 

 

1. Jak rozwijać aktywność twórczą dzieci i młodzieży. Drama w nauczaniu, wychowaniu i biblioterapii, Marta Gudro-Homicka, Warszawa 2015

2. Jak wychować dziecko dwujęzyczne. Poradnik dla rodziców (i nie tylko), Barbara Zurer Pearson, Poznań 2013

3. Janusz Korczak – przyjaciel dzieci. W nurcie rozważań pedagogicznych, red. Maria Czepil, Renata Bednarz-Grzybek, Monika Hajkowska, Lublin 2015

4. Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela, red. nauk. Danuta Wosik-Kawala, Teresa Zubrzycka-Maciąg, Kraków 2013

5. Kuratela sądowa w kształtowaniu warunków bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, Witold Mazurek, Kraków 2014

6. Metodyka nauczania ortografii. Zestaw ćwiczeń i zasad ortograficznych dla uczniów klas 4-6, Alicja Tanajewska, Cecylia Mach, Ludwika Styn, Danuta Bigott, Gdańsk 2015

7. Metodyka nauczania gramatyki z elementami wiedzy o języku. Zestaw ćwiczeń gramatycznych dla uczniów klas 1-2, Alicja Tanajewska, Cecylia Mach, Ludwika Styn, Danuta Bigott, Gdańsk 2015

8. Nauczyciel – wychowawca – pedagog. Szkolne wyzwania, Joanna M. Łukasik, Katarzyna Jagielska, Roman Solecki, Kielce 2013

9. Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców, Geoff Petty, Gdańsk 2015

10. Oblicza trudnego dzieciństwa. Konteksty rodzinno-edukacyjne, red. nauk. Małgorzata Cywińska, Poznań 2014

11. Obszary wsparcia rodziny w doświadczeniu lokalnym, red. nauk. Renata Wielgos-Struck, Rzeszów 2015

12. Od integracji do inkluzji. O problemach integracji społecznej osób niepełnosprawnych, Iwona Banach, Zielona Góra 2014

13. Pedagogika resocjalizacyjna. W strone działań kreujących, Marek Konopczyński, Kraków 2014

14. Pedagogika społeczna: wstępy i kontynuacje, red. Ewa Marynowicz-Hetka, Elżbieta Skoczylas-Namielska, Łódź 2015

15. Pomoc społeczna. Wybrane instytucje pomocy rodzinie i dziecku, Bartosz Kołaczkowski, Małgorzata Ratajczak, Warszawa 2013

16. Poradnictwo pedagogiczne. Przegląd wybranych zagadnień, Barbara Skałbania, Kraków 2009

17. Przemoc w rodzinie. Instytucjonalne formy pomocy, red. nauk. Małgorzata Orłowska, Małgorzata Gościniewicz, Grażyna Pisarczyk, Toruń 2014

18. Przemoc w rodzinie w aspekcie Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, red. nauk. Ewa Kowalewska-Borys, Warszawa 2015

19. Przywództwo edukacyjne. Odpowiedzialne zarządzanie edukacją wobec wyzwań współczesności, Grzegorz Mazurkiewicz, Kraków 2011

20. Psychologia rozwoju młodzieży w kontekście biegu ludzkiego życia, Maria Czerwińska-Jasiewicz, Warszawa 2015

21. Psychologia różnic indywidualnych. Wybrane zagadnienia, red. Magdalena Marszał-Wiśniewska, Tatiana Klonowicz, Małgorzata Fajkowska-Stanik, Gdańsk 2003

22. Psychopatologia człowieka dorosłego, Andrzej Augustynek, Warszawa 2015

23. Rodzice dzieci z autyzmem, Ewa Pisula, Warszawa 2015

24. Rola geografii w edukacji szkolnej. Studium porównawcze wybranych krajów europejskich, Arkadiusz Głowacz, Łódź 2014

25. Społeczne role dziadków w procesie socjalizacji wnuków, Anna Przygoda, Toruń 2015

Zrealizowane w ramach programu
Pracownie Orange

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com