DESIGNED BY joomla2you

Biblioteka

Dział Pedagogiczny poleca... książkę miesiąca

Książka miesiąca – marzec

Kiedy pozwolić? Kiedy zabronić?: łagodnie, konsekwentnie, z szacunkiem,

Robert J. MacKenzie, Sopot 2016

    Podstawą skutecznego wychowywania jest konsekwentne wyznaczanie granic, umożliwiających dziecku orientację w otaczającym je świecie. Autor omawia typowe błędy popełniane przez rodziców, wyznaczających dziecku zbyt sztywne, szerokie lub niestałe granice. Opisuje granice odpowiednie dla dzieci na różnym etapie rozwoju oraz skuteczne metody ich ustalania. MacKenzie omawia też problem komunikacji w rodzinie. Na przykładach zaczerpniętych z codziennego życia pokazuje, jak często rodzice, mimo najlepszych chęci, zupełnie nieświadomie przekazują dziecku wewnętrznie sprzeczne komunikaty.

      Dzięki tej książce dowiesz się, jak dwulatka uczyć odpowiedzialności, jak postępować z dzieckiem oraz nastolatkiem mającym kłopoty z koncentracją, jak uczyć dzieci skutecznego rozwiązywania problemów, mądrze wyciągać konsekwencje i położyć kres konfliktom w rodzinie, nawiązując przyjacielskie relacje z dziećmi.

      Lekturę polecamy rodzicom, nauczycielom i wychowawcom, którym zależy na nawiązaniu przyjacielskich relacji z dzieckiem, bez ryzyka utraty autorytetu.

 

Źródło: www.gwp.pl,  merlin.pl

Zrealizowane w ramach programu
Pracownie Orange

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com