Biblioteka

Dział Pedagogiczny poleca... książkę miesiąca

Książka miesiąca – luty 2017 r

Komunikacja i porozumienie: sztuka bycia razem,
tworzenia więzi i rozwiązywania konfliktów

Agnieszka Ogonowska, Kraków 2015

    Komunikacja i porozumienie” to książka podejmująca ważny temat – budowania i rozwijania komunikacji między dorosłymi i dziećmi. Autorka wskazuje przyczyny powstawania deficytów komunikacyjnych w zakresie relacji społecznych we współczesnym, zdominowanym przez media świecie, oraz sposoby naprawy coraz trudniejszej komunikacji pomiędzy ludźmi. Społeczeństwo pełne mediów zatraca możliwość porozumiewania się między sobą, a autorka w przystępny i nowoczesny sposób stara się przedstawić sposoby, jak temu zaradzić.

    Książka kierowana jest do rodziców, nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów szkolnych, którzy zmagają się z powyższymi problemami na co dzień i poszukują prostych, sprawdzonych ćwiczeń oraz wskazówek w zakresie komunikacji czy rozwiązywania konfliktów.

Źródło: www.ksiegarnia.pwn.pl, www.eduksiegarnia.pl