DESIGNED BY joomla2you

Biblioteka

Dział Pedagogiczny poleca... książkę miesiąca

Książka miesiąca – kwiecień 2017 r

Współczesne ojcostwo: konteksty kulturowe, pedagogiczne i prawne

red. nauk. Ewa Ogrodzka-Mazur, Grzegorz Błahut, Teresa Bogusława Chmiel, Toruń 2016

         Książka ta poświęcona jest problematyce ojcostwa w kontekście kulturowym, pedagogicznym i prawnym, w której szczególną uwagę zwróconono na dotychczasowe doświadczenia, problemy oraz inspiracje i perspektywy w zakresie badań współczesnego ojcostwa. 

          Wzrastające zainteresowanie problematyką ojcostwa i społecznym funkcjonowaniem współczesnych ojców wynika ze zmiany oczekiwań wobec ról pełnionych przez mężczyzn i kobiety. Następuje zmiana znaczenia roli mężczyzn jako ojców, którzy realizują się w rolach stereotypowo przypisanych kobietom, czerpią satysfakcję z czynnego udziału w wychowywaniu dziecka, samorealizują się w roli równoprawnego i równorzędnego opiekuna. Autorzy dużą wagę przywiązują do prawnych i pozaprawnych przyczyn niskiej jakości prawa rodzinnego, do praw ojca do kontaktów z dzieckiem po rozstaniu rodziców, czy pozycji ojca w sprawach o powierzenie władzy rodzicielskiej.

         Współczesny obraz ojcostwa to zrozumienie roli ojca w wybranych teoriach osobowości, problemów ojców samotnie wychowujących dzieci czy postrzeganie przez ojców własnej sytuacji życiowej związanej z bezrobociem. Autorzy wiele uwagi poświęcają także kwestii autorytetu współczesnego ojca i związanego z nim odpowiedzialnego ojcostwa. Zgodnie podkreślają, że złożona problematyka rodziny oraz zachodzące zmiany w zakresie podstawowych jej zadań i funkcji, pozwalają podkreślić istotne znaczenie rodziny jako podstawowego czynnika kulturyzacji i socjalizacji.

Źródło: www.marszalek.com.pl

Zrealizowane w ramach programu
Pracownie Orange

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com