Biblioteka

Dział Pedagogiczny poleca... książkę miesiąca

Książka miesiąca – maj 2017 r.
Ja patriota. Psychologia patriotyzmu
Jolanta Szczurkowska, Warszawa 2016

Tematem przewodnim publikacji jest patriotyzm jednostki. Przedstawiony model postaw narodowych wyjaśnia dlaczego patriotyzm ma tak wiele wspólnego z nacjonalizmem i jakie są związki patriotyzmu z postawami narodowo-regionalnymi, unijnymi czy europejskimi. Autorka pragnie, aby książka ta pomogła w rozwijaniu osobistego patriotyzmu, inspirowała i  zainicjowała badania dojrzałej postawy patriotycznej.

Ta pozycja wydawnicza jest nie tylko szerokim przeglądem teorii, poglądów i badań dotyczących postaw wobec ojczyzny, ale również propozycją nowego spojrzenia na patriotyzm jako postawę jednostki, która podlega rozwojowi. Rozpoczyna się od zagadnień ogólnych dotyczących patriotyzmu (teoretyczny status, jego pedagogiczna i socjologiczna specyfika). Następnie poruszane są kwestie zasadnicze odnoszące się do jednostkowego patriotyzmu, a więc zagadnienia tożsamości narodowej, polskości, związku patriotyzmu w różnych kontekstach społecznych, patriotyzmu w Unii Europejskiej. Publikację kończą sugestie psychologów odnoszące się do kształtowania patriotyzmu w szerszym zakresie – budowania kultury pokoju. 

Opracowanie jest adresowane do wszystkich, którzy zainteresowani są problematyką społeczno-polityczną, do odbiorców zajmujących się tematyką narodowościową, a także do studentów m.in.: psychologii, socjologii, pedagogiki czy politologii.

Źródło: www.ksiegarnia.difin.pl