Biblioteka

Publikacja "Zygmunt Gloger. Pisarz, myśliciel, uczony" dostępna w MBP

  

Dział Naukowy Książnicy Podlaskiej w Białymstoku
przekazał w darze Miejskiej Bibliotece Publicznej
publikację ,,Zygmunt Gloger. Pisarz, myśliciel, uczony”.
Książka została włączona do księgozbioru ,,Czytelni Książki i Prasy”.