Biblioteka

Dział Pedagogiczny poleca... książkę miesiąca

Książka miesiąca – luty 2018 r.

Dialog zamiast kar

Zofia Aleksandra Żuczkowska, Podkowa Leśna  2015

Ta książka to podsumowanie wieloletniej pracy autorki z dorosłymi i dziećmi, która od lat doradza nauczycielom oraz rodzicom, jak budować zdrowe relacje, rozwiązywać rozmaite konflikty. Korzysta przy tym ze współczesnej myśli pedagogicznej, w szczególności z zasad Porozumienia bez Przemocy (NVC) Marshalla B. Rosenberga. Bogaty materiał ćwiczeniowy oraz liczne przykłady czynią z tej publikacji cenne wsparcie w rozwijaniu bliskości i kontaktu z dziećmi, poza wszelkimi sztywnymi metodami wychowawczymi. Dzieli się w niej swoim bogatym doświadczeniem w kształtowaniu relacji, opartych na obustronnym dostrzeganiu i poszanowaniu uczuć oraz potrzeb.

Zofia Żuczkowska prezentuje przekonanie, że najważniejsze co możemy dać dzieciom to chwile bliskiego kontaktu, które przynoszą obu stronom głębokie poczucie porozumienia. Pokazuje, że dzieci rodzą się mądre i to właśnie my swą nieudolnością stwarzamy problemy. Mimo, że przykłady dotyczą tylko dzieci, to te same reguły rządzą światem dorosłych. Dlatego warto dokładnie przeczytać i stosować opisane podejście, a nasze relacje będą głębokie oraz satysfakcjonujące.

         „Dialog zamiast kar” to poradnik dla wszystkich, którzy nie wiedzą jak zrozumieć swoje dzieci, jak z nimi rozmawiać i wydobyć z nich informacje o tym co czują.

Źródło: www.wydawnictwomind.pl, www.empik.com