DESIGNED BY joomla2you

Biblioteka

Licealiści w Bibliotece

 Ważną częścią działalności edukacyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wysokiem Mazowieckiem są lekcje biblioteczne, które stanowią jedną z podstawowych form dostarczania informacji o zbiorach i funkcjonowaniu biblioteki.

 

Dn. 3 listopada w ramach przedmiotu "Wiedza o kulturze" bibliotekę odwiedziły dwie grupy uczniów klas I Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem pod opieką p. Elżbiety Włodkowskiej. Głównym celem lekcji bibliotecznej było przedstawienie biblioteki jako placówki kulturalno-oświatowej, która nie tylko udostępnia swoje zbiory, ale oferuje również inne usługi edukacyjno-czytelnicze: spotkania autorskie, warsztaty komputerowe, kursy językowe, konkursy plastyczne i czytelnicze. Młodzież miała możliwość zapoznania się ze strukturą księgozbioru i jego użytkownikami w poszczególnych działach biblioteki. Poznała funkcjonowanie "Wypożyczalni dla dorosłych", "Czytelni książki i prasy", "Działu pedagogicznego" oraz "Oddziału dla dzieci".

Jesteśmy przekonani, że wizyta uczniów będzie miała swoje następstwa w kolejnych odwiedzinach naszej placówki.

Zrealizowane w ramach programu
Pracownie Orange

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com