DESIGNED BY joomla2you
    • Rejestracja na warsztaty bożonarodzeniowe online
    • read more

Biblioteka

Czym skorupka za młodu nasiąknie... - spotkanie Saloniku Literackiego

W spotkaniu Saloniku Literackiego zorganizowanym 29 kwietnia przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wysokiem Mazowieckiem uczestniczyli studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy próbowali zrozumieć język młodzieży, co, jak się okazało, nie jest takie łatwe. Wykład opracowała i przeprowadziła Katarzyna Michalska – pracownik biblioteki, specjalista w dziedzinie językoznawstwa.

 

Seniorzy poznali czynniki wpływające na język młodzieży takie jak kontakt z rówieśnikami, telewizja, literatura (głównie chodzi tu o książki napisane przez chwilowe gwiazdy wykorzystujące moment sławy na szybką sprzedaż książek, które często nie posiadają żadnych wartości artystycznych). Na nowe tendencje, które można zaobserwować w ortografii duży wpływ ma też Internet, a konkretnie jego użytkownicy. To właśnie tam młodzi ludzie tworzą swój własny system językowy, który nie zawsze jest zrozumiały dla osób postronnych. Młodzież, chcąc zaimponować kolegom i koleżankom, specjalnie popełnia błędy językowe lub tworzy nowe słowa określające pewne zjawiska. Bardzo ciekawym przykładem jest użycie imion Janusz i Grażyna jako synonimów tzw. typowych Polaków. Innym znanym słowem jest madka, czyli kobieta, która wychowuje dziecko czerpiąc wiedzę na temat macierzyństwa z forów internetowych.

Na zakończenie słuchacze UTW dowiedzieli się gdzie mogą szukać podpowiedzi dotyczących wypowiedzi młodych ludzi. Od kilku lat PWN prowadzi plebiscyt na młodzieżowe słowo roku, tam też znajduje się katalog słów zgłoszonych do plebiscytu wraz ze znaczeniem oraz komentarzami językoznawców. Innym rodzajem słownika jest Słownik gwary uczniowskiej, który jest tworzony wyłącznie przez internautów.

Zrealizowane w ramach programu
Pracownie Orange

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com