DESIGNED BY joomla2you


 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja

Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6,7 mln zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Kino

Filmy w kinie MOK

W niedzielę, 11 grudnia 2016 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Wysokiem Mazowieckiem zostaną wyświetlone filmy:
"Bociany"
"Pitbull. Niebezpieczne kobiety"
"Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć"

Bilety do nabycia w dniu projekcji od godz. 11:00 w holu MOK.

Filmy wyświetlane będą w technologii cyfrowej przy współpracy z firmą
Lumiere Sp. z o. o. w Białymstoku.
Zapraszamy!

 

"BOCIANY"                                           "Pitbull. Niebezpieczne kobiety"            "Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć"
Godz. 12:45                                            Godz. 14:30 i 19:30                                Godz. 17:00
                                                                Dozwolony od lat 15.                              Dozwolony od lat 10.
Czas trwania: 93 min.                              Czas trwania: 135 min.                           Czas trwania: 130 min.
Bilet normalny - 15 zł                               Bilet normalny - 16 zł                             Bilet normalny - 15 zł
Bilet ulgowy - 13 zł                                  Bilet ulgowy - 14 zł                                 Bilet ulgowy - 13 zł

 
 
 
 
Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com