DESIGNED BY joomla2you


 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja

Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6,7 mln zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Kino

Filmy w kinie MOK

W piątek, 16 czerwca 2017 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Wysokiem Mazowieckiem
zostaną wyświetlone filmy:

"MUMIA", godz. 14:00 i 17:30
"SMERFY: Poszukiwacze zaginionej wioski", godz. 16:00
"Teraz i w godzinę śmierci", godz. 19:30

Bilety do nabycia w dniu projekcji w holu MOK.

Filmy wyświetlane będą w technologii cyfrowej przy współpracy z firmą Lumiere Sp. z o. o. w Białymstoku.

Zapraszamy!

 

Bilet normalny - 16 zł
Bilet ulgowy (uczniowie, studenci, emeryci) - 13 zł
Bilet grupowy (szkoły, zakłady pracy) - 12 zł

"MUMIA"
godz. 14:00 i 17:30
Czas trwania: 110 min.
Dozwoliny od lat 13.
 
"SMERFY: Poszukiwacze zaginionej wioski"
godz. 16:00
Czas trwania: 90 min.
 
"Teraz i w godzinę śmierci"
godz.19:30
Czas trwania: 110 min.
Dozwolony od lat 12.
 
Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com