DESIGNED BY joomla2you


 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja

Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6,7 mln zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Kino

Film pt. "RADOSŁAW" oraz debata z udziałem reżysera filmu - Małgorzaty Bramy

W poniedziałek, 2 października 2017 r.
w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Wysokiem Mazowieckiem
zostanie wyświetlony film pt. "RADOSŁAW"
o godz. 18:00.

Po seansie debata z udziałem reżysera filmu
- Małgorzaty Bramy.

Wstęp wolny!
 
Organizatorem seansu jest Fundacja Artystyczna ERINA B.
Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Związek Powstańców Warszawskich. 
Partnerem Strategicznym jest IPN Oddział w Białymstoku.
Mecenat: Fundacja PKO BP.
Współfinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu “Kultura Dostępna”.

 

"Radosław" to polski film z gatunku dokument–fabularyzowany oraz dramat wojenny
w reżyserii Małgorzaty Bramy, oparty na biografii Jana Mazurkiewicza ps. "Radosław",
komendanta Kedywu, w powstaniu warszawskim dowódcy Zgrupowania Radosław.

Film powstał w oparciu o relacje żyjących żołnierzy Zgrupowania Radosław.

 

źródło: www.pl.wikipedia.org, www.google.pl

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com