DESIGNED BY joomla2you


 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja

Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6,7 mln zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Kino

Kogo kręci kino historyczne na Podlasiu?

Projekcja filmu „Radosław” oraz debata z reżyserem Małgorzatą Bramą 2 października 2017 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Wysokiem Mazowieckiem rozpoczęła cykl spotkań historycznych na Podlasiu.

W naszym mieście odbyły się dwa spotkania poświęcone legendarnemu dowódcy Powstania Warszawskiego – Janowi Mazurkiewiczowi. Pierwsze, z udziałem Burmistrza Miasta Jarosława Siekierko, przedstawiciela IPN o/Białystok Magdaleny Dzienis-Teodorczuk oraz twórczyń filmu: reżyser  Małgorzaty Bramy i Agnieszki Hałaburdzin-Rutkowskiej z Fundacji ERINA B, adresowane było do młodzieży i nauczycieli Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem, natomiast drugie zgromadziło dorosłych mieszkańców miasta.

 Po krótkim przedstawieniu sylwetki filmowego bohatera przez pracownicę Instytutu Pamięci Narodowej, publiczność obejrzała fabularyzowany dokument, a następnie wzięła udział w debacie. Panie opowiedziały o produkcji filmu oraz zachęcały młodych do poszukiwania prawdy historycznej, szczególnie poprzez rozmowy i spotkania ze starszymi ludźmi, autentycznymi świadkami historii.

W dalszej części spotkania wyróżnione zostały osoby, które mają osiągnięcia w dziedzinie historii. Nagrodzono pana dr. Czesława Chorążego – aktywnego społecznika, działacza Klubu Miłośników Historii przy Miejskim Ośrodku Kultury oraz uczniów Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem: Luizę Lubowicką, Martę Żurowską, Karolinę Orłowską i  Klaudię Oleksik. 

Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko, kończąc spotkanie, podziękował za projekcję filmu o bohaterach  Powstania Warszawskiego i realizację projektu w naszym mieście. Podkreślił również, że „tereny, na których żyjemy są szczególnie patriotyczne. Tu najdłużej działały oddziały AK. Jako miasto staramy się czcić pamięć o bohaterach walczących o wolność Ojczyzny. Corocznie obchodzimy Dzień Żołnierzy Wyklętych, wywieszamy flagi w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Jedna ze szkół nosi imię Armii Krajowej, mamy Rondo Zesłańców Sybiru, Pomnik Kazimierza Kamieńskiego „Huzara” i jego żołnierzy - wszystko po to, by nie zapomnieć o historii”.

Projekt Kogo kręci kino historyczne na Podlasiu? realizowany jest przez Fundację Artystyczną ERINA B z Warszawyw ramach programu „Kultura Dostępna”, współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundację PKO BP. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Związek Powstańców Warszawskich. Partnerem Strategicznym jest IPN Oddział w Białymstoku.

 

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com