DESIGNED BY joomla2you


 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja

Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6,7 mln zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Kino

Filmy w kinie MOK

W piątek, 2 lutego 2018 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Wysokiem Mazowieckiem zostaną wyświetlone filmy:
"FERNANDO", godz. 12:00

"Jumanji: Przygoda w dżungli", godz. 14:00
"Tedi i mapa skarbów", godz. 16:15
"Narzeczony na niby", godz. 18:00
"PODATEK OD MIŁOŚCI", godz. 20:00

Bilety do nabycia w dniu projekcji w holu MOK.

Filmy wyświetlane będą w technologii cyfrowej przy współpracy z firmą Lumiere Sp. z o. o. w Białymstoku.

Zapraszamy!

 

Bilet normalny - 16 zł
Bilet ulgowy (uczniowie, studenci, emeryci) - 14 zł
Bilet grupowy (szkoły, zakłady pracy) - 12 zł

"FERNANDO"
godz. 12:00
Czas trwania: 108 min.

"Jumanji: Przygoda w dżungli"
godz. 14:00
Czas trwania: 120 min.
Dozwolony od lat 13.

"Tedi i mapa skarbów"
godz. 16:15
Czas trwania: 86 min.

"Narzeczony na niby"
godz. 18:00
Czas trwania: 112 min.
Dozwolony od lat 15.

"PODATEK OD MIŁOŚCI"
godz. 20:00
Czas trwania: 113 min.
Dozwolony od lat 15.

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com