DESIGNED BY joomla2you


 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja

Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6,7 mln zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Kino

Kabaret NOWAKI w Wysokiem Mazowieckiem - zapraszamy do MOK

Kabaret NOWAKI w Wysokiem Mazowieckiem !

 

 Termin: 2 czerwca 2018 r. (sobota), godz. 16:00

Miejsce: kino Miejskiego Ośrodka Kultury

 

Bilety do nabycia w biurze MOK od poniedziałku do piątku

w godzinach 9:00 - 14:00

oraz na stronach internetowych:

 * kabaretowebilety.pl

* biletynakabarety.pl

* kupbilecik.pl

 

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com