DESIGNED BY joomla2you


 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja

Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6,7 mln zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

KMH

Spotkanie z Mateuszem Wyrwichem

KLUB MIŁOŚNIKÓW HISTORII zaprasza na spotkanie 19.03.2016 r. (sobota) o godz.1700 w Miejskim Ośrodku Kultury w Wysokiem Mazowieckiem ul. Ludowa 19. Wykład wygłosi Mateusz Wyrwich - politolog, dziennikarz “Tygodnika Solidarność”, autor książek o tematyce historycznej, w tym najnowszej pt. Obozy pogardy. Komunistyczne obozy represji w Polsce 1944-1956”. Po wykładzie będzie można zakupić książki autora.

Więcej informacji o autorze: www.encyklopedia-solidarnosci.pl

WSTĘP WOLNY !

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com