DESIGNED BY joomla2you


 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja

Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6,7 mln zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

KMH

Stanisław Krajski gościem Klubu Miłośników Historii

Dnia 22 stycznia 2017 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się kolejne spotkanie Klubu Miłośników Historii.

Z prelekcją wystąpił Stanisław Krajski – historyk filozofii, publicysta, nauczyciel akademicki. Ukończył studia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W 1986 r. uzyskał stopień doktora nauk filozoficznych na podstawie pracy napisanej pod kierunkiem Mieczysława Gogacza. Od 1994 r. pracował jako adiunkt na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Regularnie publikował w gazecie „Nasz Dziennik”, zaś jego artykuły poświęcone były m.in. wolnomularstwu i New Age. Jest blisko związany ze środowiskiem Radia Maryja i należy do Akcji Katolickiej. W Telewizji TRWAM prowadził programy z cyklu o dobrym wychowaniu „Savoir vivre” oraz rozmowy o filozofii „Świat Michała.” Ma w dorobku ok. 15 prac dotyczących masonerii, w tym najnowszej z 2016 r. pt. „Masoneria, islam, uchodźcy – czy czeka nas wielka apokalipsa?” Tematem wykładu w Wysokiem Mazowieckiem była próba odpowiedzi na pytanie: czy nastąpi islamizacja Polski?

Dr Stanisław Krajski w swoim wystąpieniu wysunął hipotezę, jakoby działania migracyjne były celowe: „Oprócz zaplanowanej migracji mamy widoczny manifest, by zaprowadzić islam w środowiskach, gdzie większość stanowią chrześcijanie.” Podkreślił, iż „działania masonerii to realne zagrożenie dla Kościoła katolickiego i Polski.”Uczestnicy spotkania mogli zakupić książki p. Krajskiego, zaś po wykładzie zdobyć dedykację autora.

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com