DESIGNED BY joomla2you


 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja

Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6,7 mln zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

KMH

„STOSUNKI POLSKO-ŻYDOWSKIE” - prof. Jerzy Robert Nowak w Klubie Miłośników Historii

Dnia 26 lutego 2017 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się spotkanie Klubu Miłośników Historii.

Z prelekcją, już po raz drugi, wystąpił prof. Jerzy Robert Nowak – historyk i publicysta, doktor hab. nauk politycznych specjalizujący się w problematyce węgierskiej, Honorowy Obywatel Miasta Jedwabne. Od lat 90-tych profesor nadzwyczajny na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, a od 2004 r. profesor w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, gdzie obecnie jest członkiem rady naukowej tej uczelni. Publicysta i felietonista Telewizji Trwam, „Naszego Dziennika”, „Naszej Polski”, „Tygodnika Głos”, „Niedzieli”, „Mojej Rodziny” i „Gazety Warszawskiej”. Założyciel i prezes Domu Ojczystego, Ruchu Przełomu Narodowego, Klubów Patriotycznych i Komitetu Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków. Przez wiele lat przygotowywał cotygodniowy przegląd prasy „Pro i contra” w tygodniku katolickim „Niedziela”. Twórca audycji „Minął miesiąc” w ramach „Rozmów Niedokończonych” emitowanej raz w miesiącu w Radiu Maryja. Autor ok. 80 książek i ponad 1800 publikacji prasowych (w tym ok. 1100 artykułów). Wyspecjalizował się w śmiałym podejmowaniu tematów najbardziej drażliwych – ma ogromne zasługi w przełamywaniu tabu wokół problematyki żydowskiej. Aktualnie prowadzi swój blog o tematyce historycznej. Tematem wykładu w Wysokiem Mazowieckiem były stosunki polsko-żydowskie.

Prof. Nowak w swoim wystąpieniu porównał sytuację w Polsce i na Węgrzech. Ubolewał, że „w przeciwieństwie do Węgrów, Polacy nie dają odporu antypolskiej kampanii prowadzonej przez Żydów”. Stwierdził, iż „ilość kłamstw na temat Polaków jest niesamowita i żaden naród nie poniósł tak dużych strat za pomoc Żydom”.

Tego dnia licznie zgromadzeni uczestnicy spotkania mogli zakupić książki p. Nowaka i zdobyć dedykację autora. 

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com