DESIGNED BY joomla2you

KMH

„Wielkość i dramat polskich Kresów” - spotkanie ze Stanisławem Srokowskim w Klubie Miłośników Historii

         Dnia 23 kwietnia 2017 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Wysokiem Mazowieckiem odbyło spotkanie Klubu Miłośników Historii.

          Z prelekcją wystąpił Stanisław Srokowski – pisarz-poeta, prozaik, dramaturg, krytyk literacki, tłumacz, nauczyciel akademicki, publicysta. Urodził się w miejscowości Hnilcze koło Podhajec na Kresach Wschodnich (obecnie na terenie Ukrainy). W 1945 r. wypędzony z Kresów osiedlił się wraz z rodzicami w Mieszkowicach (dawne woj. Szczecińskie).

           Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Opolu. Następnie przez kilka lat pracował jako nauczyciel, lecz po wydarzeniach marcowych z powodów politycznych zmuszony był do opuszczenia szkoły. W latach 1970-1981 był dziennikarzem tygodnika „Wiadomości”, gdzie był założycielem „Solidarności”. Był też redaktorem naczelnym „Kultury Dolnośląskiej”. Po stanie wojennym został wyrzucony z pracy i do 1989 r. przebywał na wygnaniu w Zagłębiu Miedziowym w Lubinie. W tym czasie prowadził działalność opozycyjną w „Solidarności Walczącej”.

         Przez wiele lat należał do Związku Literatów Polskich oraz ZAIKS-U. Obecnie jest członkiem Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich, przewodniczącym klubu „Odrodzenie”, a także prezesem Towarzystwa Kultury Kresowej. Publikuje m.in. w „Warszawskiej Gazecie”. Jest autorem wielu wierszy, powieści i opowiadań. Dramatyczne dzieje Kresów Stanisław Srokowski opisuje m.in. w swoich powieściach: „Ukraiński kochanek”, „Zdrada”, „Ślepcy idą do nieba”, oraz zbiorach opowiadań: „Strach” i „Nienawiść”, które stały się kanwą filmu pt. „Wołyń” w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego. Tematem wykładu w Wysokiem Mazowieckiem była wielkość i dramat polskich Kresów.

          Stanisław Srokowski w swoim wystąpieniu starał się wyjaśnić, dlaczego Kresy były tak ważnym terytorium dla historii Polski. Jak podkreślił, „aby zrozumieć co się dzieje we współczesnej Europie i na świecie, trzeba znaleźć punkt orientacyjny na mapie Europy – bez Kresów nie da się zroumieć pewnych wydarzeń”. Omówił wielkość Kresów, ich dramat, a także dzisiejszą sytuację społeczno-polityczną. Swój wykład gość spotkania podparł wieloma danymi statystycznymi, ukazał mozaikę społeczno-wyznaniową, jaka panowała na kresowych ziemiach polskich na początku XX w.

          W zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wysokiem Mazowieckiem znajdują się książki Stanisława Srokowskiego: „Nienawiść”, „Strach”, „Ukraiński kochanek”. Zapraszamy do wypożyczeń.

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com