DESIGNED BY joomla2you


 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja

Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6,7 mln zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

KMH

Przypominamy!

Zapraszamy na kolejne spotkanie Klubu Miłośników Historii w Wysokiem Mazowieckiem, które odbędzie się w niedzielę – 21 maja br. o godz. 18:00 w Miejskim Ośrodku Kultury. Wykład na temat „Robert Schuman – założyciel wspólnoty narodów czy Unii Europejskiej?” wygłosi Andrzej Filipiak – członek Rady Instytutu Myśli Schumana w Warszawie zajmujący się filozofią polityki i historią idei, amerykanista, wykładowca i popularyzator wiedzy o Schumanie. Wstęp wolny!!!

Zapraszają:
Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury
Lekarz medycyny Czesław Chorąży

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com