DESIGNED BY joomla2you

KMH

„Robert Schuman ojcem zjednoczonej Europy” - spotkanie ze Andrzejem Filipiakiem w Klubie Miłośników Historii

Dnia 21 maja 2017 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Wysokiem Mazowieckiem odbyło spotkanie Klubu Miłośników Historii.

Z prelekcją wystąpił Andrzej Filipiak – członek Rady Instytutu Schumana w Warszawie, zajmujący się filozofią polityki i historią idei, przedsiębiorca, amerykanista i wykładowca, popularyzator wiedzy o Schumanie. Tematem wykładu w Wysokiem Mazowieckiem był Robert Schuman – założyciel wspólnoty narodów.

Andrzej Filipiak w swoim wystąpieniu przybliżył zebranym postać Roberta Schumana, który zawsze dążył do pokoju, solidarności i jedności. Zdawał sobie doskonale sprawę ze słabości zrujnowanej po II wojnie światowej Europy wobec olbrzymiej potęgi Stanów Zjednoczonych. Rozumiał także niebezpieczeństwo, które zagrażało ze strony Moskwy. Miał świadomość tego, że Europa Zachodnia powinna się zjednoczyć, aby nie  powtórzyła się sytuacja z Europy Środkowej i na Bałkanach. Wierzył, że „wspólne dobro Europy jest równoznaczne z dobrem poszczególnych państw i narodów”

Opracował znany na całym świecie plan Schumana ogłoszony w maju 1950 r., w którym zaproponował kontrolę nad wydobyciem węgla i produkcją stali (najważniejszych materiałów dla przemysłu zbrojeniowego). Poinformował o nim kanclerza niemieckiego K. Adenauera, który zgodził się na jego przyjęcie. Wkrótce rządy Włoch, Belgii, Luksemburga i Holandii podpisały w Paryżu traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, której powołanie uznaje się za początek procesu integracji europejskiej. W ten sposób narodziła się wspólna Europa jako inicjatywa na rzecz pokoju.

W dalszej części spotkania prelegent dokładnie omówił schumanowską wizję zjednoczenia kontynentu europejskiego – „Europy jako wspólnoty narodów”, opierającej się na pięciu wartościach tj.: patriotyzm, chrześcijaństwo, różnorodność, solidarność, wolność. Na zakończenie p. Filipiak dokonał porównania kilku koncepcji zjednoczonej Europy: wspólnoty narodów, federalistycznej i nacjonalistycznej. Jak podkreślił: „obecny kształt Unii Europejskiej przypomina federalistyczną koncepcję Spinelliego. Mocno odbiega od wizji Schumana opartej na chrześcijaństwie.”

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com