DESIGNED BY joomla2you

KMH

„Objawienia w Fatimie a masoneria” – spotkanie ze Stanisławem Krajskim w Klubie Miłośników Historii

http://mok.wysokiemazowieckie.pl/15-klub-milosnikow-historii/499-objawienia-w-fatimie-a-masoneria-spotkanie-ze-stanislawem-krajskim-w-klubie-milosnikow-historii

 

Dwudziestego czwartego września 2017 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się kolejne spotkanie Klubu Miłośników Historii.

Z prelekcją, już po raz drugi, wystąpił Stanisław Krajski – historyk filozofii, publicysta, nauczyciel akademicki. Ukończył studia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W 1986 r. uzyskał stopień doktora nauk filozoficznych na podstawie pracy napisanej pod kierunkiem Mieczysława Gogacza. Od 1994 r. pracował jako adiunkt na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Regularnie publikował w gazecie „Nasz Dziennik”, zaś jego artykuły poświęcone były m. in. wolnomularstwu i New Age. Jest blisko związany ze środowiskiem Radia Maryja i należy do Akcji Katolickiej. W Telewizji TRWAM prowadził programy z cyklu o dobrym wychowaniu „Savoir vivre” oraz rozmowy o filozofii „Świat Michała.” Ma w dorobku kilkanaście prac dotyczących masonerii, w tym najnowszych z 2017 r.: „Fatima i masoneria – czy Trzecia Tajemnica Fatimska wypełni się w 2017 r. czy później?” i „Masoneria polska 2017 – u progu katastrofy”. Tematem wykładu w Wysokiem Mazowieckiem były nowe fakty związane z objawieniami w Fatimie.

Dr Stanisław Krajski w swoim wystąpieniu mówił o objawieniach w Fatimie, a szczególnie o ich części, zwanej Trzecią Tajemnicą Fatimską. Starał się odpowiedzieć na pytania: czy rzeczywiście Trzecia Tajemnica Fatimska została ujawniona?, czy prośby Matki Boskiej z Fatimy zostały spełnione?, czy rok 2017 może być rokiem, w którym ludzkość zostanie „rozliczona” z Fatimy? Jak podkreślił: „do Europy, wraz z uchodźcami, przemycani są żołnierze islamscy. Są to młodzi mężczyźni, którzy po przybyciu znikają setkami tysięcy np. do Szwajcarii czy Niemiec, dla których przygotowane są nawet mundury islamskie.”

W dalszej części gość spotkania stwierdził, iż „wydarzenia w Syrii i innych krajach arabskich, które doprowadziły do zwielokrotnienia fali uchodźców, były w znacznej mierze inspirowane przez masonów”. Na zakończenie zwrócił uwagę na fakt, że już powoli zbliżamy się do wypełnienia orędzia fatimskiego, które kończy się optymistycznie – „zapanuje pokój na świecie”.

Interesujące treści zgromadziły liczne grono odbiorców, którzy w skupieniu wysłuchali wykładu, a później zadawali pytania naszemu prelegentowi. Zainteresowanych tematyką zapraszamy do wypożyczeń najnowszych publikacji p. S. Krajskiego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wysokiem Mazowieckiem.

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com