DESIGNED BY joomla2you

KMH

„Dzieje miasta Wysokie Mazowieckie” - konferencja w Klubie Miłośników Historii

Dwudziestego pierwszego stycznia br. Klub Miłośników Historii w Wysokiem Mazowieckiem zorganizował pierwszą część konferencji nt. „Dzieje miasta Wysokie Mazowieckie”.

Jako pierwszy z prelekcją wystąpił Emil Kalinowski, który pochodzi ze terenu naszego powiatu – ze wsi Kalinowo-Solki (gm. Kulesze Kościelne). Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem oraz Instytutu Historycznego UW, gdzie obecnie przygotowuje rozprawę doktorską na temat szlachty podlaskiej w epoce przedrozbiorowej. Jest autorem książek „Ród Kalinowskich herbu Ślepowron w XVII wieku” i „Historia obszaru gminy Wysokie Mazowieckie” oraz kilku artykułów naukowych. Od 2014 r. jest sekretarzem redakcji „Przeglądu Historycznego”. Podczas spotkania omówił dzieje Wysokiego Mazowieckiego do końca XIV w., ze szczególnym uwzględnieniem historii powstania grodu w Święcku Wielkim.

Następnie zebrani wysłuchali wykładu dr. Tomasza Jaszczołta, który jest wybitnym regionalistą, znanym i cenionym badaczem historii Podlasia i Mazowsza. Jest pracownikiem naukowym Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk im. T. Manteuffla w Warszawie. Autor kilku monografii i ok. 50 artykułów naukowych i popularnych, które odgrywają ważną rolę w  upowszechnieniu  wiedzy o historii  naszego regionu. W centrum jego zainteresowania są źródła do badań nad  historią Podlasia i Wschodniego Mazowsza, historia kościoła i fundacji kościelnych na Podlasiu, genealogia i historia rodów szlacheckich Podlasia i Mazowsza. Dr Jaszczołt przedstawił krótki szkic osadnictwa w rejonie Wysokiego Mazowieckiego w XIV i XV w.

Kolejnym prelegentem był Tomasz Krajewski – mieszkaniec Wysokiego Mazowieckiego, który jest absolwentem miejscowego Liceum Ogólnokształcącego oraz Uniwersytetu Warszawskiego Filii w Białymstoku. Nauczyciel historii w Miejskim Zespole Szkół, gdzie jest opiekunem Koła Wnuka Sybiraka. To wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Miasta Wysokie Mazowieckie oraz członek zarządu MKS RUCH Wysokie Mazowieckie. W centrum jego zainteresowań jest m.in. historia polityczna XVI-XVIII w., deportacje ludności polskiej na Sybir i historia regionu podlaskiego. W czasie swojego wystąpienia omówił dzieje Wysokiego Mazowieckiego od XVI do początków XX w., skupiając się na właścicielach i przynależności administracyjnej naszego miasta w omawianym okresie.

Na zakończenie głos zabrał Radosław Tymiński, który jest nauczycielem historii w Szkole Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki. Wielu jego uczniów jest laureatami konkursów historycznych. To absolwent Liceum Ogólnokształcącego w naszym mieście oraz Uniwersytetu w Białymstoku. W centrum jego zainteresowań jest m.in. współczesna historia polityczno-gospodarcza oraz historia regionu podlaskiego. Nasz prelegent skupił się na kilku zagadnieniach: powstanie i rozwój parafii rzymskokatolickiej i prawosławnej, działania zbrojne na terenie miasta, oraz rozwój oświaty w okresie od XVI do początków XX w.

Interesujące treści zgromadziły liczne grono odbiorców, w tym dyrektorów szkół, nauczycieli, mieszkańców miasta i młodzież. Zebrani w skupieniu wysłuchali wykładów, a później zadawali pytania naszym prelegentom.

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com