DESIGNED BY joomla2you

Miejska Biblioteka Publiczna w Wysokiem Mazowieckiem po raz kolejny dołącza do akcji

"Narodowe Czytanie" pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej.

Tym razem zapraszamy 26 sierpnia (niedziela) o godz. 1600

"Przedwiośniem" Stefana Żeromskiego rozpoczniemy Piknik Patriotyczny, który odbędzie na placu MOK właśnie 26 sierpnia o godz. 1700 Wszystkich chętnych zapraszamy do czynnego udziału w tym wydarzeniu. Na zgłoszenia czekamy do 17 sierpnia, tel. 86 275 23 34 lub osobiście w Oddziale dla Dzieci MBP.

UWAGA! W związku z rozpoczynającym się remontem Miejskiego Ośrodka Kultury

informujemy, że Miejska Biblioteka Publiczna czynna będzie do końca sierpnia 2018 r.

Więcej informacji pod nr tel. 86 275 23 34

KMH

„Dzieje miasta Wysokie Mazowieckie” - druga część konferencji w Klubie Miłośników Historii

Czwartego lutego br. Klub Miłośników Historii w Wysokiem Mazowieckiem zorganizował drugą część konferencji nt. „Dzieje miasta Wysokie Mazowieckie” w ramach miejskich obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Z prelekcją wystąpił Tomasz Śmigielski – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Obszarem jego zainteresowań jest literatura polska w przedwojennym Wilnie. Na tematy wileńskie publikował w „Przeglądzie Polskim”, „Pracach Polonistycznych”, „Polskim Słowniku Biograficznym”, „Nowej Polsce”. Jest nauczycielem polonistą w Szkole Podstawowej nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem. To autor książki „Między Wilnem a Łodzią. Życie i twórczość Jerzego Wyszomirskiego”. Należy do Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów w Łomży. To regionalista, który obecnie pisze dwie książki o tematyce lokalnej: „Wysokie Mazowieckie w okresie międzywojennym 1918-1939. Kalendarium” i „Słownik biograficzny ludzi kultury i sztuki pochodzących z powiatu wysokomazowieckiego”. Podczas spotkania dr Śmigielski omówił dzieje Wysokiego Mazowieckiego w okresie międzywojennym 1918-1939,  ilustrując wszystko fragmentami źródeł, do których dotarł podczas wieloletnich poszukiwań.

Zebrani wysłuchali także wykładu Karola Głębockiego – nauczyciela historii Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem, przewodnika PTTK po województwie podlaskim. Od 2006 r. jest inicjatorem i koordynatorem sprzątania cmentarza żydowskiego w naszym mieście. Brał także udział w pracach związanych z utworzeniem Izby Ziemi Wysokomazowieckiej, gdzie prowadził zajęcia dla młodzieży z terenu miasta. W plebiscycie białostockiej Gazety Wyborczej „Przystanek Młodzi” otrzymał wyróżnienie „Świadectwo Otwartego Umysłu”  za odkrywanie prawdy o przeszłości i budowanie lepszej przyszłości. W 2014 r. kapituła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej przyznała mu pamiątkowe odznaczenie za zasługi dla związku. Pracuje nad książką pt. „Przerwane sąsiedztwo” – monografią wysokomazowieckich Żydów. Omawiając historię Wysokiego Mazowieckiego w czasie II wojny światowej p. Głębocki skupił się na kilku zagadnieniach: kampania wrześniowa, polityka Sowietów, okupacja niemiecka, zakłada Żydów na terenie naszego miasta oraz ruch oporu.       

Głos zabrał również Andrzej Kurpiewski – historyk, który w latach 1987 – 1997 związany był z oświatą i edukacją. Pracował jako  nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Liceum Ogólnokształcącym w Wysokiem Mazowieckiem. Był także doradcą metodycznym oraz prowadził szkolenia w zakresie pomiaru dydaktycznego, egzaminowania i oceniania. Jest krajowym ekspertem do spraw systemów oceniania oraz jednym z inicjatorów i współzałożycieli Stowarzyszenia Nauczycieli  Historii w Polsce. W latach 1998 – 2011 związany był z administracją rządową i samorządową – pracował w samorządzie miejskim, powiatowym i wojewódzkim. Kierował także wieloma projektami dla administracji rządowej i samorządowej (m. in.: Program Rozwoju Instytucjonalnego – rozwój  administracji lokalnej, System Zarządzania Jakością dla administracji wojewódzkiej w ramach Polski Wschodniej). Jest certyfikowanym audytorem systemu jakości, doradcą biznesu; współpracuje także z jednym z tygodników katolickich. W czasie swojego wystąpienia p. Kurpiewski omówił okres od powojennych dziejów Wysokiego Mazowieckiego, aż po czasy współczesne, ze szczególnym uwzględnieniem kilku obszarów tematycznym tj. społeczeństwo, polityka, gospodarka i kultura.

Interesujące treści zgromadziły liczne grono odbiorców, w tym samorządowców, dyrektorów szkół, nauczycieli, działaczy NSZZ „Solidarność”, mieszkańców miasta i okolic, oraz młodzież, którzy w skupieniu wysłuchali wykładów.

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com