DESIGNED BY joomla2you

KMH

„Dzieje miasta Wysokie Mazowieckie” - druga część konferencji w Klubie Miłośników Historii

Czwartego lutego br. Klub Miłośników Historii w Wysokiem Mazowieckiem zorganizował drugą część konferencji nt. „Dzieje miasta Wysokie Mazowieckie” w ramach miejskich obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Z prelekcją wystąpił Tomasz Śmigielski – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Obszarem jego zainteresowań jest literatura polska w przedwojennym Wilnie. Na tematy wileńskie publikował w „Przeglądzie Polskim”, „Pracach Polonistycznych”, „Polskim Słowniku Biograficznym”, „Nowej Polsce”. Jest nauczycielem polonistą w Szkole Podstawowej nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem. To autor książki „Między Wilnem a Łodzią. Życie i twórczość Jerzego Wyszomirskiego”. Należy do Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów w Łomży. To regionalista, który obecnie pisze dwie książki o tematyce lokalnej: „Wysokie Mazowieckie w okresie międzywojennym 1918-1939. Kalendarium” i „Słownik biograficzny ludzi kultury i sztuki pochodzących z powiatu wysokomazowieckiego”. Podczas spotkania dr Śmigielski omówił dzieje Wysokiego Mazowieckiego w okresie międzywojennym 1918-1939,  ilustrując wszystko fragmentami źródeł, do których dotarł podczas wieloletnich poszukiwań.

Zebrani wysłuchali także wykładu Karola Głębockiego – nauczyciela historii Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem, przewodnika PTTK po województwie podlaskim. Od 2006 r. jest inicjatorem i koordynatorem sprzątania cmentarza żydowskiego w naszym mieście. Brał także udział w pracach związanych z utworzeniem Izby Ziemi Wysokomazowieckiej, gdzie prowadził zajęcia dla młodzieży z terenu miasta. W plebiscycie białostockiej Gazety Wyborczej „Przystanek Młodzi” otrzymał wyróżnienie „Świadectwo Otwartego Umysłu”  za odkrywanie prawdy o przeszłości i budowanie lepszej przyszłości. W 2014 r. kapituła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej przyznała mu pamiątkowe odznaczenie za zasługi dla związku. Pracuje nad książką pt. „Przerwane sąsiedztwo” – monografią wysokomazowieckich Żydów. Omawiając historię Wysokiego Mazowieckiego w czasie II wojny światowej p. Głębocki skupił się na kilku zagadnieniach: kampania wrześniowa, polityka Sowietów, okupacja niemiecka, zakłada Żydów na terenie naszego miasta oraz ruch oporu.       

Głos zabrał również Andrzej Kurpiewski – historyk, który w latach 1987 – 1997 związany był z oświatą i edukacją. Pracował jako  nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Liceum Ogólnokształcącym w Wysokiem Mazowieckiem. Był także doradcą metodycznym oraz prowadził szkolenia w zakresie pomiaru dydaktycznego, egzaminowania i oceniania. Jest krajowym ekspertem do spraw systemów oceniania oraz jednym z inicjatorów i współzałożycieli Stowarzyszenia Nauczycieli  Historii w Polsce. W latach 1998 – 2011 związany był z administracją rządową i samorządową – pracował w samorządzie miejskim, powiatowym i wojewódzkim. Kierował także wieloma projektami dla administracji rządowej i samorządowej (m. in.: Program Rozwoju Instytucjonalnego – rozwój  administracji lokalnej, System Zarządzania Jakością dla administracji wojewódzkiej w ramach Polski Wschodniej). Jest certyfikowanym audytorem systemu jakości, doradcą biznesu; współpracuje także z jednym z tygodników katolickich. W czasie swojego wystąpienia p. Kurpiewski omówił okres od powojennych dziejów Wysokiego Mazowieckiego, aż po czasy współczesne, ze szczególnym uwzględnieniem kilku obszarów tematycznym tj. społeczeństwo, polityka, gospodarka i kultura.

Interesujące treści zgromadziły liczne grono odbiorców, w tym samorządowców, dyrektorów szkół, nauczycieli, działaczy NSZZ „Solidarność”, mieszkańców miasta i okolic, oraz młodzież, którzy w skupieniu wysłuchali wykładów.

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com