DESIGNED BY joomla2you

KMH

„Utrzymać wiarę i polskość” - ks. Tadeusz Krahel gościem Klubu Miłośników Historii

Czwartego marca br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się kolejne spotkanie Klubu Miłośników Historii, zorganizowane w roku stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę w ramach XIX Dni Kultury Kresowej.

Z prelekcją wystąpił ks. dr Tadeusz Krahel, który urodził się we wsi Zwierzyniec Wielki k. Dąbrowy Grodzieńskiej (obecnie Dąbrowa Białostocka). Po ukończeniu szkoły podstawowej w Nierośnie uczył się w gimnazjum księży salezjanów w Różanymstoku, a potem w białostockim Liceum Korespondencyjnym.

W latach 1957-1958 studiował polonistykę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Następnie rozpoczął studia w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku, gdzie przyjął święcenia kapłańskie. W roku 1968 został skierowany na studia specjalistyczne na KUL, gdzie uzyskał stopień magistra i licencjata teologii ze specjalnością w dziedzinie historii Kościoła. Studia doktoranckie kontynuował w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W roku 1975 objął funkcję prefekta alumnów w AWSD w Białymstoku, otrzymał także nominację na dyrektora Archiwum Archidiecezjalnego w Białymstoku.

Należy do Polskiego Towarzystwa Historycznego i jest członkiem Białostockiego Towarzystwa Naukowego. Jest także kapelanem „Wspólnoty Polskiej” w Białymstoku. W 1994 r. wszedł w skład Rady Naukowej Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Od 2007 r. został delegowany do prac w Wojewódzkim Komitecie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Potwierdzeniem i uznaniem zasług Księdza Profesora dla upamiętniania historii Narodu Polskiego w naszym regionie było nadanie mu przez białostocki oddział IPN nagrody „Świadek Historii”.

Jego dorobek pisarski obejmuje ponad 600 publikacji naukowych i popularnonaukowych, zamieszczanych m. in. w prestiżowych krajowych i zagranicznych wydawnictwach. Na szczególną uwagę zasługują jego ostatnie pozycje książkowe: „Archidiecezja wileńska w czasie II wojny światowej. Studia i szkice”, „Przez więzienia i obozy do kapłaństwa. Wojenne losy alumnów Seminarium Duchownego w Wilnie”, „Sanktuarium maryjne Różanystok”, „Martyrologia duchowieństwa archidiecezji wileńskiej 1939-1945”.

Ks. Tadeusz Krahel w swoim wystąpieniu omówił dzieje archidiecezji wileńskiej oraz losy posługującego w niej duchowieństwa w czasie II wojny światowej, kiedy znalazła się w sferze zbrodniczego działania dwóch totalitarnych systemów państwowych – hitlerowskiego i bolszewickiego. Działanie to skierowane było przede wszystkim przeciwko Kościołowi katolickiemu i polskiemu duchowieństwu, które prowadziło zakrojoną na szeroką skalę walkę o wyzwolenie Ojczyzny. Czekały ich za to ogromne represje ze strony Niemców i Sowietów: więzienia, obozy koncentracyjne i łagry, a wielu z nich przypłaciło własnym życiem.

Interesujące treści zgromadziły grono odbiorców, w tym: księży z terenu powiatu na czele z Dziekanem Dekanatu Wysokomazowieckiego – Księdzem Prałatem Ryszardem Niwińskim, dyrektorów szkół, nauczycieli i młodzież. Zebrani w skupieniu wysłuchali wykładu, a później zadawali pytania naszemu prelegentowi.

Spotkanie uświetnił koncert muzyki polskiej w wykonaniu uczniów Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia, która od 2016 r. działa w strukturze Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem. Młodzi muzycy – Patrycja Mężyńska, Paweł Kalinowski, Marcin Piekutowski, Szymon Gaczkowski – zaprezentowali utwory fortepianowe m.in. Witolda Lutosławskiego i Fryderyka Chopina. Publiczność nagrodziła występ artystów brawami, zaś p. Czesław Chorąży wręczył im upominki. Pisemne podziękowania od Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie Jarosława Siekierko złożyła p. Małgorzata Sałęga – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury na ręce p. Jarosława Jankowskiego – Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół oraz p. Adama Januszkiewicza – Wicedyrektora Miejskiego Zespołu Szkół ds. kształcenia artystycznego.

W dalszej części spotkania odbyła się promocja „Kroniczki kuleskiego plebana” autorstwa ks. Stanisława L. Jamiołkowskiego, który w latach 1873-1885 był proboszczem w parafii p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Kuleszach Kościelnych. Jak zaznaczyła dr Małgorzata K. Frąckiewicz z Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów „Kroniczka” jest „dziełem bardzo wartościowym, przedstawiającym historię miejsc, ludzi, języka i kultury regionu, dzieje parafii i Kościoła lokalnego w szerokim kontekście organizacyjnym i obyczajowym. Ma duże znaczenie dla badania i popularyzowania historii mazowiecko-podlaskiego pogranicza, to szansa na dopełnienie wiedzy o regionie podlaskim i podniesienie poziomu świadomości jego dziejów”.

Zapraszamy do wypożyczeń publikacji ks. Krahela, które znajdują się w zbiorach Wypożyczalni dla dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wysokiem Mazowieckiem.

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com