DESIGNED BY joomla2you

KMH

Kościół na straży polskiej niepodległości – wykład w Klubie Miłośników Historii

17 marca o godz. 17.00 odbyło się spotkanie Klubu Miłośników Historii na temat „Kościół na straży polskiej niepodległości”. Wykład wygłosiła dr hab. Martyna Deszczyńska – absolwentka studiów historycznych na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w 2001 r. uzyskała doktorat. W 2014 r. zdobyła habilitację w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. Od 2014 r. sprawuje funkcję kierownika Pracowni Historii Bibliotek i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej. Jest m.in. wykładowcą Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie.

 Prelegentka w swoim wystąpieniu skupiła się na roli duchowieństwa w zachowaniu ducha polskości pod zaborami, a w szczególności na terenach podległych Rosji. Zwróciła uwagę, że w tym okresie każdy ruch wokół religijności (zwłaszcza na wsiach) był jednocześnie ruchem w stronę polskości. Księża byli autorytetami, którzy musieli podołać wielu zadaniom, ponieważ byli najbardziej wykształconą warstwą społeczną. Wierni zwracali się do nich z różnymi problemami, których sami nie byli w stanie rozwiązać, np. jeśli chodziło o sprawy urzędowe. Jednocześnie pozycja społeczna duchownych powodowała, że mogli skupić wokół siebie rzesze ludzi, których mobilizowali do walki o polskość.

Po wykładzie można było nabyć dwie książki prelegentki: „Kościół na straży polskiej niepodległości” (współautorstwo z prof. Andrzejem Nowakiem) oraz „Naród bez państwa”.

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com