DESIGNED BY joomla2you


 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja

Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6,7 mln zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Ogłoszenia

Spotkanie informacyjne

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. znowelizowanej ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, powołującej piąty rodzaj sił zbrojnych - Wojska Obrony Terytorialnej, w dniu 19 czerwca 2017 r. o godz. 1300, Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie zaprasza na spotkanie informacyjne.

Spotkanie odbędzie się w  sali kinowej  Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem. Prowadzone będzie przez kadrę oficerską Brygady Obrony Terytorialnej w Białymstoku. Tematem spotkania jest „Tworzenie i funkcjonowanie Wojsk Obrony Terytorialnej”.

 Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w spotkaniu.

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com