DESIGNED BY joomla2you


 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja

Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6,7 mln zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Ogłoszenia

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym w ramach Dnia Łabędzia 2018

Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie

zaprasza do udziału w konkursie plastycznym "Polska Niepodległa"

zorganizowanym w ramach miejskich obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości i tegorocznego "Dnia Łabędzia".

Prace należy dostarczyć do biura Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem do dnia 30 maja 2018 r.

 

Regulamin i metryczkę pracy należy pobrać z załącznika.

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com