DESIGNED BY joomla2you

 

UWAGA!!!

W związku z trwającym remontem MOK

Pracownia Orange w Wysokiem Mazowieckiem

zaprasza do nowej siedziby

w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie

piętro II

kontakt: pracowniaorange@wysokiemazowieckie.pl

tel. 508 095 193

Ogłoszenia

Dofinansowanie na remont MOK

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu

„Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020

Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działania 8.5. Rewitalizacja

Wartość projektu: 9,8 mln zł

Dofinansowanie: 6,7 mln zł

W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com