DESIGNED BY joomla2you


 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja

Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6,7 mln zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Ogłoszenia

KARPATSKA TAYSTRA - zapraszamy na koncert

Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie

Miejski Ośrodek Kultury

zapraszają na koncert ukraińskiego zespołu instrumentalnego

KARPATSKA TAYSTRA

4 grudnia 2015 r., godz.18:00

WSTĘP WOLNY !

 

Historia powstania grupy "KARPATSKA TAYSTRA" ściśle wiąże się z dziecięcym zespołem instrumentów ludowych „KARPATSKA TAYSTRA”, który został utworzony na bazie Szkół Muzycznych I-III stopnia powiatu (rejonu) Putilskiego w latach 2003-2005 pod kierunkiem nauczycieli muzyki Jurija Daszkiewicza i Piotra Samaszki. Swoim mistrzostwem i oryginalnością gry zdobył uznanie i osiągnął poziom międzynarodowy.

W 2008 r. powstała idea stworzenia analogicznego zespołu z najlepszych muzyków-amatorów Putilszczyzny – amatorski zespół ludowych instrumentów „KARPATSKA TAYSTRA”. Od 2005 r. zespół jest laureatem Konkursu Gry na Instrumentach Pasterskich w Ciechanowcu.

Zespół ciągle uczestniczy w masowych imprezach folklorystycznych rejonu (powiatu) i województwa tj.: Połonińska Watra, Jedwabny Warkocz i Zacharenski Góral.

Kierownikiem Zespołu jest Jurij Daszkiewicz.

 

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com