DESIGNED BY joomla2you

Zespoły i koła

MAZOWIA z występem artystycznym na Litwie

Współpraca artystyczna pomiędzy Wysokiem Mazowieckiem a Mejszagołą na Litwie wciąż jest żywa. Podpisana przed laty przez samorządy obydwu miast umowa partnerska owocuje wymianą doświadczeń kulturalnych i prezentacją dorobku artystycznego. Corocznie goście z Mejszagoły przyjeżdżają z występami na święto „Dzień Łabędzia”. W tym roku z rewizytą na Litwę pojechał Ludowy Zespół Regionalny MAZOWIA, działający przy Miejskim Ośrodku Kultury w Wysokiem Mazowieckiem.

Wyjazd w dniach 22-25 czerwca 2018 r. był możliwy dzięki gościnności przedstawicieli tamtejszych władz, Gimnazjum im. ks. Józefa Obrembskiego i Domu Kultury. W programie wizyty organizatorzy zaplanowali koncert dla mieszkańców Mejszagoły, zwiedzanie Muzeum ks. Józefa Obrembskiego oraz Wilna.

Oto jak wspomina pobyt na pięknej ziemi litewskiej uczestniczka wyjazdu pani Cecylia Dąbrowska:

„Zwiedzanie Wilna rozpoczęliśmy od pięknego kościoła Apostołów Piotra i Pawła, potem cerkwi. Zatrzymaliśmy się przy Ostrej Bramie na dłużej. Tu Zespół wykonał „Czarną Madonnę" i dalej zwiedzaliśmy wileńską starówkę, dokonując zakupów pamiątek . Na godz. 17.00 wróciliśmy do Mejszagoły, gdzie byliśmy zakwaterowani. Wieczorem odbyła się próba pieśni kościelnych, na niedzielną mszę św. odpustową (na św. Jana). Podczas eucharystii m.in. modlono się w intencji Zespołu, tak żywych jak i zmarłych oraz za nasze rodziny. Odśpiewaliśmy „Czarna Madonno” i „Alleluja”. Młodsze koleżanki Łucja i Agnieszka czytały Słowo Boże. Po mszy świętej krótkie, ale jak serdeczne, a nawet wzruszające spotkania indywidualne z miejscową ludnością. Na dłuższe padający deszcz nie pozwalał. Po tym udaliśmy się do Domu Kultury na zaprezentowanie siebie i folkloru Podlasia w koncercie. Następnie Mirosław Szymański nasz choreograf przekazał pani Alfredzie Jankowskiej Dyrektor Szkoły podziękowania za gościnność i życzenia od Dyrektor MOK w Wysokiem Mazowieckiem pani Małgorzaty Sałęga. Nikt ze spotkania nie wyszedł z pustą ręką, gdyż członkowie zespołu, przywieźli drobne upominki, a także książki, bibeloty, maskotki i artykuły z Mlekovity. W trakcie koncertu zostali poczęstowani podlaskim sękaczem i zaproszeni do wspólnego tańca. Po występie udaliśmy się na obiad w „Dworze Houwaltów". W poniedziałek 25 czerwca, po śniadaniu zwiedziliśmy Muzeum ks. prałata Józefa Obrembskiego - naszego rodaka i w godz. popołudniowych wyruszyliśmy z powrotem do domu.”

Nadszedł czas wakacji i odpoczynku. MAZOWIA ponownie spotka się już we wrześniu, kiedy rozpoczną się próby zespołu.

Zapraszamy do włączenia się w szeregi MAZOWII, aby wspólnie w większym gronie podtrzymywać polską tradycję i kulturę.

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com