DESIGNED BY joomla2you

Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie realizuje Projekt AKTYWNY SENIOR W POGODNEJ JESIENI ŻYCIA współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej IX, Rozwój Lokalny. Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Całkowity koszt Projektu wynosi 369 379,00 zł,  dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wynosi 350 719,00 zł co stanowi 94,95 % całości kosztów projektu.

Aktualności

Obrzędy wielkanocne - prezentacja nadesłanych prac

Prezentujemy prace rękodzielnicze, które wpłynęły do Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem na konkurs pn. „Obrzędy Wielkanocne” w ramach cyklu spotkania z tradycją... Cieszy na fakt, że wiele osób z naszego miasta i okolic pielęgnuje polskie tradycje wielkanocne.

Autorów prac zapraszamy po odbiór upominków do biura MOK przy ul. Ludowej 19, codziennie w godz. 9:00-16:00.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych akcjach organizowanych przez naszą instytucję.  

 

 

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com