DESIGNED BY joomla2you

Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie realizuje Projekt AKTYWNY SENIOR W POGODNEJ JESIENI ŻYCIA współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej IX, Rozwój Lokalny. Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.
Całkowity koszt Projektu wynosi 369 379,00 zł,  dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wynosi 350 719,00 zł co stanowi 94,95 % całości kosztów projektu.

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem realizuje projekt „Zakup wyposażenia wzbogaceniem oferty edukacji kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Programu Infrastruktura domów kultury.
Zadanie dotyczy zakupu fortepianu z akcesoriami oraz pianina na potrzeby działalności muzycznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.
Dofinansowanie: 62 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 157 000,00 zł

Zapytanie ofertowe

Aktualności

Wstawaj-działaj! - ROZPOCZĘTY!

W piątek (7 października) odbyło się pierwsze spotkanie młodzieży z koordynatorem w ramach projektu z programu Równać Szanse Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowanego przez Fundację Civis Polonus.
Zgłosiło się 14 osób w wieku 13-19 lat z Wysokiego Mazowieckiego i okolic.
Projekt zakłada zorganizowanie warsztatów z tworzenia gry miejskiej oraz konsultacje Towarzystwa Przyjaciół Miasta Wysokie Mazowieckie. Odbędą się też spotkania młodzieży w Miejskim Ośrodku Kultury i w plenerze. Zaplanowany jest także wyjazd edukacyjno-integracyjny do Białegostoku, podczas którego młodzież zwiedzi Muzeum Pamięci Sybiru, zaś w Muzeum Wojska Polskiego weźmie udział w zajęciach warsztatowych. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom młodzi ludzie przygotują i przeprowadzą grę miejską adresowaną do całych rodzin. Na potrzeby realizacji projektu młodzież zakupi laptop.
Zwieńczeniem projektu będzie przeprowadzona gra miejska, po której zostanie zorganizowane uroczyste spotkanie z udziałem uczestników gry, partnerów projektu, władz samorządowych i środowisk szkolnych. Gra miejska przyczyni się do zintegrowania lokalnego środowiska oraz zaistnienia w nim młodzieży.
Czas trwania projektu: październik 2022 r. - marzec 2023 r.

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com