DESIGNED BY joomla2you

Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie realizuje Projekt AKTYWNY SENIOR W POGODNEJ JESIENI ŻYCIA współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej IX, Rozwój Lokalny. Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.
Całkowity koszt Projektu wynosi 369 379,00 zł,  dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wynosi 350 719,00 zł co stanowi 94,95 % całości kosztów projektu.

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem realizuje projekt „Zakup wyposażenia wzbogaceniem oferty edukacji kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Programu Infrastruktura domów kultury.
Zadanie dotyczy zakupu fortepianu z akcesoriami oraz pianina na potrzeby działalności muzycznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.
Dofinansowanie: 62 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 157 000,00 zł

Zapytanie ofertowe

Prezentacja publikacji Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu

Dzisiaj, 21 kwietnia 2022 r., odbyło się spotkanie z pracownikami Działu Historycznego MUZEUM ROLNICTWA IM. KSIĘDZA KRZYSZTOFA KLUKA W CIECHANOWCU, podczas którego nastąpiła ciekawa prezentacja następujących publikacji:
 
 
- "Dzieje zagłady ziemiaństwa południowo-zachodniej Białostocczyzny w latach 1939-1944" Józefa Włodka (wyd. 2),
- "Kolekcje przyrodnicze i innowacje gospodarcze – tradycja i nowoczesność. Pamięci Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej (1728-1800)" pod red. prof. Iwony Arabas i dr. Roberta Księżopolskiego,
- "Rody i rodziny Podlasia" pod red. Marleny Brzozowskiej i Dawida Jędrzejaka.
Wydawnictwa te związane są z naszym regionem i podczas spotkania uczestnicy mogli je zakupić.
 
Spotkanie dyskusyjne odbyło się z ramach Zadania 5. Spotkania edukacyjne i aktywizacyjne projektu AKTYWNY SENIOR W POGODNEJ JESIENI ŻYCIA.
Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie realizuje Projekt AKTYWNY SENIOR W POGODNEJ JESIENI ŻYCIA współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej IX, Rozwój Lokalny. Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.
Całkowity koszt Projektu wynosi 369 379,00 zł, dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wynosi 350 719,00 zł co stanowi 94,95 % całości kosztów projektu.
 
Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com