DESIGNED BY joomla2you

Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie realizuje Projekt AKTYWNY SENIOR W POGODNEJ JESIENI ŻYCIA współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej IX, Rozwój Lokalny. Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.
Całkowity koszt Projektu wynosi 369 379,00 zł,  dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wynosi 350 719,00 zł co stanowi 94,95 % całości kosztów projektu.

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem realizuje projekt „Zakup wyposażenia wzbogaceniem oferty edukacji kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Programu Infrastruktura domów kultury.
Zadanie dotyczy zakupu fortepianu z akcesoriami oraz pianina na potrzeby działalności muzycznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.
Dofinansowanie: 62 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 157 000,00 zł

Zapytanie ofertowe

Aktualności

AKADEMIA DZIECI ROZWIŃ SKRZYDŁA - ruszyła rekrutacja do projektu

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem został laureatem VI edycji konkursu „Zapraszamy do Gry – Lokalne projekty Edukacji Kulturowej” zadania Bardzo Młoda Kultura w województwie podlaskim w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 Narodowego Centrum Kultury i uzyskał dofinansowanie na realizację projektu  AKADEMIA DZIECI ROZWIŃ SKRZYDŁA.

ZAPISY DO 30 CZERWCA! Decyduje kolejność zgłoszeń! Tel. 86 275 23 43 w. 23

Termin realizacji: 15 czerwca – 24 września 2021 r.

Adresaci: uczniowie kl. 0 i szkoły podstawowej

Celem projektu jest rozwinięcie kreatywności u dzieci, otwarcie i uwrażliwienie na muzykę oraz kreatywności w wizualnym wyrażaniu myśli.

W ramach projektu odbędą się następujące działania:

* Warsztaty muzyczno-taneczne. Spotkania odbywać się będą w soboty w godz. 1000 – 1200; w dniach: 3, 10, 17, 24, 31 lipca 2021 r. oraz 7, 14, 21 sierpnia 2021 r., dnia 28 sierpnia 2021 r. (sobota) w godz. 1000 – 1400

* Piesza wycieczka do ECHA LASU w Leśnictwie Trzeciny – 13 lipca 2021 r.

Wycieczka autokarowa do Narwiańskiego Parku Narodowego w Kurowie – 22 lipca 2021 r. w godz. 900 - 1500

Warsztaty multimedialne:

a) z projektowania w Canvie  w dniach: 17, 19, 24, 26, 31 sierpnia grupa I w godz. 10:00 – 12:00  grupa II w godz. 12:30 - 14:30 oraz 7 września (wtorek) - godzina do ustalenia ;

b) montażu filmów w aplikacji VideoMaker w dniach: 17, 19, 24, 26, 31 sierpnia grupa I w godz. 12:30 – 14:30 grupa II w godz. 10:00 - 12:00 oraz 7 września (wtorek) - godzina do ustalenia ;

 Projekt zakończy spotkanie podsumowujące przedstawiające rezultaty zadania.        

 

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com