DESIGNED BY joomla2you

Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie realizuje Projekt AKTYWNY SENIOR W POGODNEJ JESIENI ŻYCIA współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej IX, Rozwój Lokalny. Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.
Całkowity koszt Projektu wynosi 369 379,00 zł,  dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wynosi 350 719,00 zł co stanowi 94,95 % całości kosztów projektu.

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem realizuje projekt „Zakup wyposażenia wzbogaceniem oferty edukacji kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Programu Infrastruktura domów kultury.
Zadanie dotyczy zakupu fortepianu z akcesoriami oraz pianina na potrzeby działalności muzycznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.
Dofinansowanie: 62 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 157 000,00 zł

Zapytanie ofertowe

Aktualności

Wielkie powitanie - Muzyka wokół nas

Dnia 3 lipca 2021 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Wysokiem Mazowieckiem odbyły się pierwsze warsztaty muzyczno-taneczne w ramach projektu AKADEMIA DZIECI ROZWIŃ SKRZYDŁA.

Wielkie powitanie - Muzyka wokół nas.

Spotkanie w muzycznym lesie, którego celem było słuchanie i rozróżnianie dźwięków spotkanych w lesie: śpiewu ptaków, które śpiewają cienkim i wysokim głosem, poznanie ptaków, które klekoczą, kraczą, pukają, kukają. Nasłuchiwanie „śpiewu” lasu głosami ptaków, brzęczeniem owadów i szumem liści drzew. Pokazanie dzieciom, że muzyka instrumentalna naśladuje dźwięki przyrody. Dzieci bawiły się w zabawę muzyczno - ruchową Muzyczny Las oraz Czyżyku, czyżyku… uczyły się piosenki „Wielkie powitanie” autorstwa Karoliny Balmas.

 

Zdjęcia: Barbara Konopko – partner projektu, Anna Kamińska – dyrektor MOK

 

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com