DESIGNED BY joomla2you

Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie realizuje Projekt AKTYWNY SENIOR W POGODNEJ JESIENI ŻYCIA współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej IX, Rozwój Lokalny. Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.
Całkowity koszt Projektu wynosi 369 379,00 zł,  dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wynosi 350 719,00 zł co stanowi 94,95 % całości kosztów projektu.

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem realizuje projekt „Zakup wyposażenia wzbogaceniem oferty edukacji kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Programu Infrastruktura domów kultury.
Zadanie dotyczy zakupu fortepianu z akcesoriami oraz pianina na potrzeby działalności muzycznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.
Dofinansowanie: 62 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 157 000,00 zł

Zapytanie ofertowe

Aktualności

Spotkania z naturą – piesza wycieczka do „Echa Lasu”

W ramach realizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury projektu "Akademia Dzieci Rozwiń Skrzydła" wybraliśmy się w dniu 13 lipca 2021 r. do "Echa Lasu" Leśnictwa Trzeciny Nadleśnictwa Rudka.  

Podczas wycieczki dzieci rozwinęły umiejętności słuchania dźwięków natury, obserwacji przyrody. Leśnicy z Nadleśnictwa Rudka opowiedzieli o życiu lasu oraz o bezpiecznym zachowaniu w lesie. Uczestnicy projektu mieli okazję spraktykowania wyznaczania kierunku za pomocą kompasu. Wspólne wyjście zintegrowało grupę i zmotywowało do dalszej pracy.

 

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com